Splošni pogoji SMS obveščanja

Pravila in pogoji uporabe storitve – INPLAN SMS obveščanje

1.Organizator in izvajalec storitve »INPLAN SMS obveščanje«
Ta pravila določajo način delovanja storitve »INPLAN SMS obveščanje«. Organizator storitve je Inplan d.o.o., Ob Dravi 3 a, 2250 Ptuj, davčna številka SI47620382.

2. Opis storitve
Namen storitve je obveščanje kupcev podjetja Inplan d.o.o. preko SMS sporočil. Včlanitev v INPLAN d.o.o. SMS obveščanje je možno na naslednji način: ob telefonskem naročilu produktov, ki jih zajema asortiman podjetja Inplan d.o.o. kupec sprejme splošne pogoje SMS obveščanja, ki so objavljeni na spletni strani www.na-dom.si in se z njimi strinja. Kupec oz. stranka se ob ustnem izreku svoje mobilne številke operaterju strinja s pogoji SMS obveščanja in postane član SMS obveščanja podjetja Inplan d.o.o. Kupec oz. stranka, ki je s telefonskim naročilom izbranega produkta potrdil splošne pogoje obveščanja o ugodnostih in informacijah podjetja Inplan d.o.o., prejme brezplačno SMS sporočilo z vsebino (primer):
Spoštovani! Obvescamo vas,da jutri dostavljamo PLINDOM jeklenke v vasem kraju. Za narocilo poklicite 0807300. SMS je brezplacen. Odjava:INPLAN STOP na 051228700.
Ali drugo sporočilo z oglasno vsebino SMS obveščanja.

Vsak član INPLAN SMS obveščanje se lahko kadarkoli odjavi, in sicer tako, da na telefonsko številko 051 228 700 pošlje SMS s ključno besedo INPLAN STOP.
Pogoji uporabe storitve so objavljeni na spletni strani www.na-dom.si.Vsak član INPLAN SMS obveščanje, ki je opravil telefonski pogovor z naročilom kateregakoli produkta, podal svojo mobilno telefonsko številko operaterju in se strinjal s splošnimi pogoji SMS obveščanja, bo prejemal brezplačna SMS sporočila z aktualnimi informacijami in obvestili o ugodnostih.
3. Cenik SMS sporočil
Po splošnih pogojih INPLAN SMS obveščanje, se obveščanje s SMS sporočili prejemnikom le teh ne zaračuna.

4. Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik je seznanjen in sprejema, da:
– sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv,
– organizator in izvajalec storitev ne moreta zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
– izvajalec storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom,
– izvajalec storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki,
– izvajalec storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve ter ne odgovarja za primere višje sile.
5. Splošni pogoji sodelovanja
Pogoj za uporabo storitve je, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji. Z včlanitvijo v INPLAN SMS obveščanje, se šteje, da se uporabnik strinja s temi pogoji uporabe storitve.
Izvajalec storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev.

6. Reklamacije in pomoč:
Izvajalec storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za posredovanje pravilnih podatkov organizatorju in za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika telekomunikacijskih storitev, bo izvajalec storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika telekomunikacijskih storitev. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik telekomunikacijskih storitev vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.
Preko brezplačne telefonske številke podjetja INPLAN d.o.o. 080 73 00 in e – pošte info@inplan.si je zagotovljena odzivnost v delovnem času. Delovnik so vsi dnevi od ponedeljka do sobote, in sicer v času od 8:00 do 17:00, ob sobotah od 8.00 do 12.00. Splošne pogoje je organizator storitve sprejel dne 1. 3. 2017.